แม้ว่าระบบโซล่าเซลล์ จะมีการบำรุงรักษาที่ไม่ต้องดูแลมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ระบบกระแสไฟฟ้าต้องมีการดูแลรักษาเป็นช่วงเวลา เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน

Solar power4 เราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศรีสะเกษ อุบล ยโสธร สุรินทร์) เรามีทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคคอยให้บริการท่านและสามารถเข้าถึงหน้างานภายใน 24 ชั่วโมง